Hoa chúc mừng #86

1,500,000

Bình hoa cao cấp, bao gồm rất nhiều hoa lá : hoa hồng Đà Lạt các loại, tú cầu xanh, thạch thảo, cúc tana, cùng các loại lá khác

.
.
.
.