Hoa sinh nhật #182

400,000

Bó hoa tone màu hồng , bao gồm hoa hồng cánh sen mix cẩm chướng tím mix bing boong tím và lá tùng

.
.
.
.