Hoa Ngoại Nhập #33

1,300,000

Hoa hồng Holi mix cùng baby trắng Hà Lan, mix cùng lá phụ khác

.
.
.
.