Hoa Chúc Mừng #19

600,000

Giỏ hoa tone màu đỏ- trắng, bao gồm hoa hồng đỏ mix cùng hoa hồng da mix hoa hồng trắng cũng các hoa lá phụ khác

.
.
.
.